Installation Novo mini LT2

Installation Novo

Gör så här:

 

Detta behöver du ha för att lyckas:
• Plan mejsel (för att ta bort frontkåpan)
• Torxmejsel TX25 (för att ta bort kedjeskyddet)
• Vass kniv eller liten sax
• Superlim
• Buntband
• Avbitartång
• Kalibreringsvikter 4 kg och 2 kg

 

INSTALLATION:

1. Börja med att montera bort den gamla displayen, inklusive fäste och kablage.
a. Montera av frontkåpa, bakre sidokåpa höger sida samt yttre kedjeskydd.
b. Montera bort kadenssensorn som sitter bakom det inre kedjeskyddet (vit kabel). Låt sensorn sitta kvar men fäst eller klipp av kabel till sensorn så att den ej kan fastna i kedjan.

2. Gör hål i dekalen (bild A) med hjälp av en vass kniv eller sax på de 6 ställena magneterna ska sitta.
Fäst sedan dekalen centrerat på vänster sida av bromshjulet. Limma fast magneterna, se placering (bild B). Ta bort dekalen efteråt när limmet torkat.

3. Fäst kadenssensorn nere vid bromshjulet enligt (bild C)

4. Ta bort den gamla transformatoranslutningen (bild D) genom att lossa låsringen från utsidan, och sätt dit den nya.

5. Montera displayfästet på styret och sätt dit novo mini-displayen (bild E)

6. Anslut displaykabeln till uttaget på baksidan av novo mini-displayen (bild F)
  a. Anslut nu den röd/svart kabeln till transformatorkontakten (ström in)
  b. Anslut den grå/rosa/vita kabeln till potentiometern
  c. Anslut blå/gröna kabeln till RPM sensorn.

7. Montera kablarna så att dom sitter stadigt med hjälp av buntband enligt (bild G-I).
Se till så att inga kablar kan komma på bromshjulet.

Copyright 2020 © Monark Exercise AB