Fysioterapeut 2018 - Clarissa Gnatt

Fysioterapeut 2018

Clarissa Gnatt har utsetts till Årets fysioterapeut 2018. Hennes engagemang har hjälpt till att sudda ut gränsen mellan sjukvård och egenvård ytterligare. Vårdcentralen Tryggakliniken i Bromölla var ännu inte öppnad när hon anställdes, och hon erbjöds då möjligheten att få vara med och starta upp fysioterapiavdelningen från grunden.

 

Till gymmet/fysioterapin som ligger i anslutning till vårdcentralen är alla välkomna. Grundtanken är att träning ska vara lättillgänglig, och ingen ska behöva känna sig osäker på utrustningen. Lokalerna har på kort tid vuxit från att vara ett mindre rehabgym, till att idag vara ett företag med flera anställda.

– Själva rehabiliteringen känns lättare, och det är också roligare att som fysioterapeut kunna erbjuda en varierad träning och tillgång till större ytor. Vilket på sikt också gör det möjligt för patienter att gruppträna i en annan utsträckning än tidigare, berättar Clarissa.

Att lokalerna ligger vägg i vägg bidrar även till att träningen hos patienterna blir mer frekvent. Fysioterapin har nu istället blivit en språngbräda för många som väljer att fortsätta gå och träna. Gränserna mellan rehabiliteringsträning och det vanliga gymmet har helt suddats ut, vilket gör att steget till fortsatt träning inte känns långt. Dessutom fortsätter träningen i samma familjära lokaler där bekant personal ofta rör sig.

– Bilden många har är att man går till en rehabilitering och får lite övningar att göra hemma. Ett tag var det populärt att gå till en personlig tränare. Men att hitta rätt övningar utifrån de skador vi hittar, det är vi bäst på.

Rehabiliteringen anpassas efter individens behov. En cykel är då ett gott exempel på ett grundläggande måste, när det kommer till utrustning som en fysioterapeut behöver.

– Jag använder cykeln framförallt i rehabilitering av höft, knä och fot för att få upp cirkulation och rörlighet efter en skada eller operation.

Det finns många patientgrupper som har fördel av att använda just ergometercykeln som en del i sin rehabilitering. Dessutom är det någonting lättillgängligt som de allra flesta patienter är bekanta med sedan tidigare.

– Jag använder mig också av SUB maximala tester på cykel då och då inom mitt arbete inom primärvården men framförallt när jag arbetar med vår företagshälsovård, Trygga Företagshälsovård. Många företag kommer till oss för årliga hälsokontroller och blir i samband med detta erbjudna ett pulsbaserat, SUB maximalt konditionstest.

Clarissa berättar att sedan gymmet startade har skillnaden varit tydlig gällande hur patienter själva fortsätter med sin träning, efter att de avslutat sin rehabträning. Steget till att fortsatta själv på ett gym kan normalt vara väldigt stort för många. ”Behöver jag köpa ett gymkort, var ska jag gå?” Att träna hemma blir kanske inte av.  Att underhålla kroppens tidigare skador förebygger också att nya skador uppkommer.

– Vi jobbar för det friska, för att hjälpa patienter att förebygga skador och att underhålla sin fysik. Många vet inte att det är så mycket mer än bara träning vi kan hjälpa dem med. Utöver grundexamen har jag även en examen i ortopedisk medicin, OMI: det innebär att vi även arbetar mycket med händerna. Till exempel mobiliserar och manipulerar leder.

Idag arbetar Clarissa på TryggaKliniken i Kristianstad, där hon är delaktig i planeringen kring att på sikt kunna starta upp en gymverksamhet liknande den i Bromölla.

– Jag är nog en ganska driven person. När jag tycker det är roligt kan jag arbeta hur mycket som helst.

Hon ser framemot att vara med och driva verksamheten i Kristianstad framåt, och ser positivt på utvecklingen som sker inom Fysioterapin. Både vad gäller utrustning och kunskap.

Det hade varit häftigt om det i framtiden utvecklas en cykel som själv efter ett konditionstest räknar ut resultatet efter att ålder, vikt, kön osv har ställts in. Att få resultatet direkt på skärmen. I övrigt tycker jag att dagens cyklar fyller den funktion jag vill ha ut av dem.

Juryns motivering för Årets fysioterapeut 2018:

”Med stor uthållighet, starkt engagemang och entreprenörsanda har Clarissa nått ut med fysioterapi till ett helt samhälle och fått en hel ort på fötter. Genom att bygga en bro mellan hälso-och sjukvård, egenvård och rehabilitering har hon skapat en hälsofrämjande mötesplats för gammal som ung, vältränad som otränad där alla ges möjlighet att ta kontroll över och förbättra sin hälsa. Clarissa visar vägen för hur en verksamhet kan byggas upp och bedrivas för framtidens hälso-och sjukvård där rehabilitering kompletteras med hälsofrämjande och förebyggande insatser. 
Med sin förmåga att engagera ett helt samhälle för en bättre hälsa sprider Clarissa föredömligt kunskap om fysioterapi och dess positiva effekter på hälsan. Genom sitt arbete har Clarissa tagit vara på fysioterapins möjligheter till gagn för patienter och invånare samt för professionen.”

 

Trygga kliniken >>

Copyright 2021 © Monark Exercise AB