Låg Kondition kopplat till sämre i impulskontroll och minne
En ny studie från GIH visar att maximal syreupptagningsförmåga, det vill säga kondition, är kopplat till kontorsarbetares impulskontroll och minne. Även när hänsyn tagits till ålde...
From Good to great - Tennisstudie
Tennis är en världsidrott. Det är också en fysiskt mycket krävande idrott, som sliter på utövarnas kroppar. Inom sporten råder en hög skadefrekvens, parallellt med att det fortfara...
Cycling study Qualisys
Qualisys Sports Performance is involved in a project with 65 cyclist together with Elitrehab and supported by Monark Exercise. The purpose is to investigate injury prevention for c...
Copyright 2022 © Monark Exercise AB