Installations anvisningar Novo Mini

Installations anvisningar

Här hitter du instruktioner över hur du installerar Novo mini på Monark 828 och LT2


Installation Monark 828

Gör så här:

 

Installation Monark LT2

Detta behöver du för att lyckas

• Plan mejsel (för att ta bort frontkåpan)
• Torxmejsel TX25 (för att ta bort kedjeskyddet)
• Vass kniv eller liten sax
• Superlim
• Buntband
• Avbitartång
• Kalibreringsvikter 4 kg och 2 kg
OBS!
När du uppdaterar din LT2 med novo mini-displayen försvinner produktens CE-märkning mot det medicin-tekniska direktivet. Den uppfyller dock andra krav såsom EMC och radio bl.a

INSTALLATION:

1. Börja med att montera bort den gamla displayen, inklusive fäste och kablage.
a. Montera av frontkåpa, bakre sidokåpa höger sida samt yttre kedjeskydd.
b. Montera bort kadenssensorn som sitter bakom det inre kedjeskyddet (vit kabel). Låt sensorn sitta kvar men fäst eller klipp av kabel till sensorn så att den ej kan fastna i kedjan.
2. Gör hål i dekalen (bild A) med hjälp av en vass kniv eller sax på de 6 ställena magneterna ska sitta. Fäst sedan dekalen centrerat på vänster sida av bromshjulet. Limma fast magneterna, se placering (bild B). Ta bort dekalen efteråt när limmet torkat.

3. Fäst kadenssensorn nere vid bromshjulet enligt (bild C)
4. Ta bort den gamla transformatoranslutningen (bild D) genom att lossa låsringen från utsidan, och sätt dit den nya.

5. Montera displayfästet på styret och sätt dit novo mini-displayen (bild E)
6. Anslut displaykabeln till uttaget på baksidan av novo mini-displayen (bild F)
a. Anslut nu den röd/svart kabeln till transformatorkontakten (ström in)
b. Anslut den grå/rosa/vita kabeln till potentiometern
c. Anslut blå/gröna kabeln till RPM sensorn.

7. Montera kablarna så att dom sitter stadigt med hjälp av buntband enligt (bild G-I). Se till så att inga kablar kan komma på bromshjulet.


Instruktion för installation av Cykelkonstant

DOWNLOAD>>

  1. Starta med att plugga i din Novo mini med en Micro-USBkabel. Displayen ska då lysa för att vara strömsatt och du ska se startskärmen.
  2. Ladda ned mappen med Zip-filen och spara den på skrivbordet
  3. Högerklicka på mappen och ”extrahera alla”. Spara den nya mappen på skrivbordet.
  4. Öppna den nya mappen (ej ZIP-mappen) och tryck vidare in i mappen ”Novomini setting v.1.0”. OBS det står 32bit men fungerar både för 32 samt 64.
  5. Starta installationen av programmet ”vcredist_msvc2019_x86” längst ned. Installera detta och starta om datorn för att det ska fungera.
  6. Öppna samma mapp igen och starta programmet ”NovoMiniSettings”
  7. Välj” Connect”.
  8. Du kan nu aktivera ”Inertia” och ändra din ”cykelkonstant”. Monark tar inget ansvar för dina mätvärden när du ändrat din cykelkonstant från Monarks egna 1.00.
Copyright 2022 © Monark Exercise AB