Monark 928
Monark 928
Monark 928 för den som råkat ut för en skada och behöver träna sig tillbaka till full funktion igen, den som utför arbetsprover och den som vill hålla sin träning igång.
Monark Medical
Monark Medical
Hälsovårdsområdet är en bransch i ständig förändring, trots det har Monark Exercise genom sin omfattande medicinska forskning och toppklassiga svenska teknik gjort det möjligt för våra ergometrar att förbli industristandard - och världens mest använda i årtionden.
Medical cyckelergometer 939 Novo
Medical cyckelergometer 939 Novo
939an är särskilt utformad för att underlätta avancerade fysiologiska tester där noggrannhet och repeterbarhet eftersöks. Den enkla ramen och en upprätt cykelposition skapar en perfekt test, rehabiliterings- och träningsergometer för nybörjare.
Copyright 2022 © Monark Exercise AB