Monark Medical
Monark Medical
Hälsovårdsområdet är en bransch i ständig förändring, trots det har Monark Exercise genom sin omfattande medicinska forskning och toppklassiga svenska teknik gjort det möjligt för våra ergometrar att förbli industristandard - och världens mest använda i årtionden.
Medical Löpband
Medical Löpband
Monark Medicals löpband är utformad för medicinska och rehabiliteringsändamål. Låg ingångshastighet, enkel åtkomst och långa räcken ger löpbandet bästa möjliga användbarhet. Användarvänlighet tillsammans med möjligheten att styra löpbandet från en tredje parts enhet möjliggör enkel och exakt drift och gör löpbandet till ett av de bästa på marknaden idag.
Medical cyckelergometer 939 Novo
Medical cyckelergometer 939 Novo
939an är särskilt utformad för att underlätta avancerade fysiologiska tester där noggrannhet och repeterbarhet eftersöks. Den enkla ramen och en upprätt cykelposition skapar en perfekt test, rehabiliterings- och träningsergometer för nybörjare.
Copyright 2020 © Monark Exercise AB