Medical löpband

Medical löpband

Monark Medical Löpband är utformat för medicin och rehabiliteringsändamål. Det har en låg ingångshastighet (0.1 km/h), ett lågt insteg, tydliga knappar och är utrustat med långa räcken som sträcker sig utanför löpbandets yta för att ge bästa tillgänglighet och användarförutsättningar.
Bandet är utrustat med en Monark Novo-skärm som tydligt visar hastighet, lutning, puls, tid och sträcka. Löpbandet går också att styra med externa enheter som EGK-system, syreupptagningsutrustning eller via en PC.

PRESENTATION SIDA (engelsk)

Medical löpband features

 • Designed for medical andtherapeutic purposes
 • Low entry to facilitate easy access
 • Full length handrails with extra supportto simplify standing up from wheelchairs
 • Low initial speed of 0.1 km/h (0.06 mph). Speed range 0.1-20 km/h (0.06 – 12.4 mph)
 • Easy to connect to external devices
 • Medical Device class IIa
 • Monark Novo Control Unit
 • Speed incremental of 0.1 km/h•
 • Maximal user weight 250 kg•
 • Protocols: Trackmaster
 • BLE Smart and ANT+
 • Training mode Novo Display: Speed, inclination, distance, heart rate, time
 • Find your distributor
  Here you can find a list over the distributors in your Country
Copyright 2022 © Monark Exercise AB