Tester

Tester

Här följer en kort presentation över några av de vanligaste testen som våra produkter används till.

EKBLOM-BAK test

– submaximalt cykelergometertest för beräkning av VO2max

EKBLOM-BAK testet är ett enkelt, icke maximalt cykelergometertest för beräkning av kondition (VO2max). Det kräver varken avancerad laboratorieutrustning eller arbetsfysiologiska expertkunskaper och innebär en låg risk för testpersonen.

Testet är passande för situationer där man behöver bestämma maximal syreupptagningsförmåga, men varken vill eller har möjlighet att genomföra ett maximalt test, till exempel vid en hälsobedömning.

TILL UTFÖRLIGARE BESKRIVNING AV TESTET >>


Professor ÅstrandS submaximala cykeltest

Åstrandtestet, är ett cykeltest framtaget av professor Per-Olof Åstrand. Åstrand var en pionjär inom modern träningsfysiologi verksam vid GIH i Stockholm.
Målet med detta 6-minuters submaximala cykeltest är att mäta den maximala syreupptagningsförmågan (VO2 max), vilket är bra för hälsoundersökningar och för medicinsk rehabilitering. Åstrandtestet är passande för situationer där man behöver bestämma maximal syreupptagningsförmåga, men varken vill eller har möjlighet att genomföra ett maximalt test, till exempel vid en hälsobedömning.

Provet har många användningsområden det kan vara en medicinsk undersökning, hälsoundersökningar och ett diagnostiskt hjälpmedel eller ett sätt att mäta effekten av sin träning. Genom att vid flera tillfällen, t ex under en träningsperiod, testa individen kan man objektivt fastställas om en konditionsträning varit effektiv.

 

Åstrand Ergometer Test

  • Beskrivning: Testpersonen får cykla på en individanpassad submaximalbelastning (ca 60 % av VO2max) under ca 6 minuter samtidigt som pulsen registreras. Utifrån pulsvärdet kan man sedan uppskatta den aeroba effekten. Aerobeffekt är ett mått på hur mycket syre som kroppen klarar av att förbruka under maximalt arbete. Ju mer syre man kan konsumera, desto mer kommer man att klara av att prestera i både intensitet och längd av arbetet. Så om en otränad och en vältränad person cyklar på samma belastning så kommer den vältränade personen att ha en betydligt lägre puls.
  • Genomförande: Under förutsättning att arbetet ej är för tungt, ökar andning och blodomlopp under de första minuternas arbete, och en jämn nivå inträffar därefter vanligen efter ca 4-5 minuters arbete. Man kommer in i andra andningen dvs pulsvärdet är konstant (s k steady state) . Medelvärdet av pulsfrekvensen vid 5:e och 6:e minuten betecknas som arbetspulsen vid arbetet i fråga och förs in i tabellen. Är skillnaden i dessa sista pulstagningar större än 5 slag per minut, förlängs arbetstiden med en eller flera minuter så att en konstant nivå nås.
  • Den stabila hjärtfrekvensen läses sedan av mot tabeller och en uppskattning av VO2max kan utläsas (ml/kg×minut)Du hittar en utförlig beskrivning och tabeller i foldern Ergonometri Konditionsprov här nedan.

 

LADDA NER BOKEN MED ÅSTRANDTESTET HÄR
WINGATE TEST

Wingate Anaerobtestet är utan tvekan en av de mest kända laboratorieträningstesterna i världen. Det utförs vanligtvis på en cykelergometer och används främst för att mäta individens anaeroba kapacitet och anaeroba effektutvinning . I sin enklaste form kan detta test utföras med endast en monark cykelergometer och ett stoppur. Eftersom det här testet endast kräver att deltagaren cyklar vid maximal ansträngning i 30 sekunder, betyder det att det är ett extremt populärt testprotokoll med enkelhet och tidseffektivitet. Även om detta test övervägande utförs på en cykel ergometer, kan det också utföras på en arm vev ergometer.

Ursprungligen baserat på Cumming testet, utvecklades detta test vid Wingate Institute i Israel under början av 1970-talet. Sedan dess har den genomgått ändringar, och har också använts som grund för att designa nyare tester av liknande karaktär.

Wingate-testet kan identifiera två primära åtgärder: 1) anaerob kapacitet; och 2) anaeroba effektutvinning. Dessa värden är viktiga faktorer i sporter som kräver högsta möjliga insats på kortare tid. Som ett resultat kan det här testet vara ett användbart bedömningsverktyg för idrottare som tävlar i sporter av liknande karaktär.

Copyright 2022 © Monark Exercise AB