Ekblom-Bak submaximalt test

Ekblom-Bak submaximalt

Submaximalt cykelergometertest för beräkning av VO2max

The EKBLOM-BAK test är ett enkelt, icke maximalt cykelergometertest för beräkning av kondition (VO2max). Det kräver varken avancerad laboratorieutrustning eller arbetsfysiologiska expertkunskaper och innebär en låg risk för testpersonen. Testet är passande för situationer där man behöver bestämma maximal syreupptagningsförmåga, men varken vill eller har möjlighet att genomföra ett maximalt test, till exempel vid en hälsobedömning.

Uppdaterad beräkningsekvation

2016 publicerades en ny beräkningsekvation för Ekblom-Bak testet. Den nya ekvationen är en vidareutveckling av originalekvationen som publicerades år 2012, och har medfört att testets precision att beräkna VO2max har förbättrats. Dessutom har det valida spannet ökat, både vad gäller VO2max (19-76 ml·min-1·kg-1) och ålder (20-86 år). Information samt dokument nedan är alla uppdaterade med den nya beräkningsekvationen.

KORT BESKRIVNING

Testpersonen cyklar först 4 minuter på en låg standardbelastning (samma belastning för alla som genomför testet) med trampfrekvensen 60 varv per minut. Medelpulsen under den sista minuten noteras.

Därefter höjs belastningen direkt till en högre, förvald belastning så att testpersonen uppnår en steady state-puls över 120 slag/min (> 110 slag/min för äldre personer) samt uppger en allmän upplevd fysisk ansträngningsgrad av ≈ 14 enligt Borgs RPE-skala. Medelpulsen under den sista minuten på den högre belastningen noteras.

VO2max beräknas sedan via könsspecifika ekvationer baserade på skillnaden i puls mellan den högre belastningen och standardbelastningen, en faktor korresponderande till den högre belastningen, puls vid den lägre belastningen och ålder.

Utrustning

Utrustning som behövs för testet:

  • Ergometercykel*
  • Klocka för tidtagning
  • Pulsklocka
  • Borgs RPE-skala

Du hittar testet och mer information på GIH.se.

Källa: GIH.se/ekblombak


LÄNK TILL GIHs HEMSIDA >>

APP AVAILABLE ON APP STORE >>

This app is an additional tool to be used in for example field testing. The app contains information of the equipment needed for the test, a simple “step by step” guide, and a calculation tool to predict VO2max from the values obtained during the test.


Copyright 2022 © Monark Exercise AB